Föräldrakooperativet Vinden

A chinese lion statue

För att uppnå förskolans mål arbetar vi med social träning, fri lek, skapande verksamhet och naturupplevelser.

Vi går ut varje dag på förmiddagen och ibland även på eftermiddagen. Närheten till skogen gör att vi ofta går dit och leker bland stubbar och stenar. I skogen kan vi prata om naturen, bygga kojor eller plocka bär. Förskolan har en egen kolonilott dit vi går för att plantera, rensa, skörda eller bara vara. Skörden från kolonilotten använder vi i vår matlagning.

Höst och vår har vi knytte och/eller mulleverksamhet. På vintern åker vi skidor, skridskor och leker i snön. Ibland gör vi längre utflykter till svampskogen, biblioteket eller en teater.

Vi arbetar miljöinriktat och blev våren -04 miljöcertifierade. Det innebär att vi varje år arbetar efter ett av fem valbara teman: skogen, kretslopp, energi, livsstil samt hälsa. Arbetet ska dokumenteras och redovisas till 'Håll Sverige rent', miljösamordnaren i Falu kommun samt 'vår politiker'. Målet är att förankra ett miljötänkande bland såväl barn som föräldrar och personal.

Vissa dagar har vi skapande verksamhet då vi målar med olika typer av färg och tekniker. Vi klipper, klistrar, snickrar och jobbar med lera och gips. Ibland får barnen skapa fritt och ibland efter given instruktion. Allt sker på barnets nivå i utvecklingen.

Vi har samlingar som kan innehålla sång eller samtal kring viktiga saker som berör barnen, t ex hur en bra kompis ska vara. Flera gånger i veckan har vi rörelse/rytmik på förskolan. Det innebär att vi använder oss av sånglekar eller ramsor som vi gör rörelser till.

Social träning finns med i allt vi gör. Barnen tränar på att vara i grupp, ta hänsyn till varandra, klä på sig, gå på toaletten, delta i måltider, leka med varandra och mycket mer.

Under dagen har vi några fasta tider för mat och vila.

  • 08.15  Frukost
  • 11.30  Lunch
  • 12.00  Vila
  • 14.30  Mellanmål

Sist ska även nämnas att tillfälle till fri lek, som är en mycket viktig del i vår verksamhet, finns varje dag.